Estonya Vatandaşlık Danışmanlık Şirketi
Background

Estonya Vatandaşlığı

ESTONYA OTURMA İZNİ

Çoğu durumda, yurt dışında bir Estonya temsilciliğinde bizzat kendiniz için izin başvurusunda bulunmanız gerekir. Kısa vadeli istihdamınız önceden tescil edildiğinde, izin için Polis ve Sınır Güvenliği Kurulu'na başvurabilirsiniz. İstihdam için ikamet izniniz verildikten ve başvuru belgesini gönderdikten sonra 30 gün içinde geçici bir ikamet kartı alacaksınız. (İstihdam için ikamet izninin başvuru süreci, başvurunun kabulünden itibaren 2 ay sürebilir.)
Uluslararası göç ve ulusötesi şebekelerin gelişimi, vatandaşlığın toprak üyeliğinden kısmen kopartılmasına neden olmuştur . Bu, geleneksel vatandaşlık anlayışını, vatandaşlığa dahil edilme ve uygulamaların sınırları ile sıkı sıkıya bağlı olduğu birlikte toprak üyeliği sorununu teşkil etmektedir. Tarihsel olarak, vatandaşlığın kapsamı hiçbir zaman ülkenin vatandaşlığıyla uyuşmamıştır (yani, vatandaşlıktan dışlanan her zaman ikamet eden gruplar olmuştur), topraklardaki fiziksel varlıklar, bir devletin üyeliği için temel bir ön şart olarak görülmüşlerdir .
Konut, siyasal teorilerde vatandaşlığına kabul edilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Kimlerin vatandaş olarak kabul edilmesi gerektiği konusundaki tartışmalar, ülke ile "gerçek bir bağlantı" fikri etrafında yoğunlaşıyor. Fikir, Nottebohm davasındaki Uluslararası Adalet Divanı tarafından kutsanmıştı; Mahkeme, vatandaşlığın, "toplumsal bir olgu, varlığın gerçek bir bağını, çıkarlarını ve duygularını temel alarak yasal bir bağ olduğu; karşılıklı hakların ve görevlerin varlığı "olarak tanımlanmaktadır. Bu vatandaşlık tanımı meşru olarak belirsizdir, ancak hukuksal söylemde gerçek bağlantı ikamet ile kuvvetle ilişkilidir. Örneğin, Avrupa Uyrukluk Sözleşmesi, devletlerin yurt dışında ikamet edip ve statüssüz olmamaları koşuluyla "gerçek bir bağlantıya sahip olmayan" vatandaşlıktan çekilmesini sağlar.

NASIL
BAŞVURULUR

GEREKLİ
ŞARTLAR

AVANTAJLAR & DEZAVANTAJLAR

YAŞAM
ŞARTLARI

Sizi Arayalım

0 216 410 22 22
title

Estonya Vatandaşı Olmak mı İstiyorsunuz.

Konusunda Uzman Ekibimiz Estonya Vatandaşı olabilmeniz için size profesyonel hizmet sunmak için hazır. Sizi bilgilendirebilmemiz için formu doldurabilirsiniz.

Estonya vatandaşlığı başvurusu nasıl yapılır?

AB / AEA vatandaşları ve gerekn belgeler
Geçici ikamet hakkına dayalı olarak beş yıl boyunca Estonya'da yaşadıysanız, kalıcı ikamet hakkınızı elde edebilirsiniz. Daha önce yapabildiğiniz birkaç istisna vardır. Sürekli ikamet hakkını kaydetmek için bir Polis ve Sınır Güvenliği Kurulu Başkanlığına gidip veya onlara gerekli belgeleri göndermeniz gereklidir.
Göndermeniz gereken belgeler :
⦁Başvuru formu (ekranda doldurulup basılacak, form doldurma talimatları burada)
⦁Geçerli kimlik
⦁4 × 5 mm renkli fotoğraf (gereksinimler burada bulunabilir)
⦁devlet ücretinin 25 € ödeneğini belgeleyen belge
Bir istisna temelinde daimi ikamet hakkının kaydedilmesi durumunda (bu nedenle Estonya'da 5 yıl yaşamamışken) aşağıdakileri de göndermeniz gerekecek:
⦁Estonya'da en az son 12 ay boyunca çalıştığınızı gösteren bir sertifika
⦁Estonya İşsizlik Sigortası Fonunun kısmi çalışma kapasitesi oluşturma veya eksikliği kararı
⦁Estonya'da en az 3 yıl boyunca çalıştığınızı gösteren bir sertifika
⦁Haftada bir kez Estonya'ya döneceğinizi onaylayan ücretsiz bir form başvurusu
Daimi ikamet hakkının tescili veya tescili reddedilmesi, başvurunun kabulünden itibaren 1 ay içinde kararlaştırılmaktadır.
AB üyesi olmayan / AEA vatandaşları
AB / AEA dışındaki bir ülkeden bir yabancıysanız, uzun süreli oturma izni için başvuruda bulunmadan doğrudan Estonya'da geçici oturma iznine dayalı olarak ikamet ettiğiniz takdirde, uzun süreli bir oturma izni başvurusunda bulunabilirsiniz.
Unutmayın: Estonya'da eğitim için harcadığınız süre toplamınıza, 0.5 katsayısıyla hesaplanacaktır. (Örneğin: 4 yıllık bir çalışma, bu başvurularda 2 yıl ikamet anlamına gelecektir.)
Uzun süreli ikamet iznine başvurmak için hazırlamanız gereken belgeler aşağıdaki gibidir :
⦁Geçici geçici ikamet izni
⦁Estonya nüfus kayıtlarına kayıtlı ikamet yeriniz
⦁Estonya'da yaşamak için kalıcı yasal gelirinizi kanıtlayan belge
⦁Estonya sağlık sigortası planı kapsamında olmak
⦁Entegrasyon gereksinimine uyumunuz (Estonya dilinde gerekli seviyeye akıcı olmalı vb.).
Başvurunuzu bir Polis ve Sınır Güvenliği Kurulu Hizmet bürosuna bizzat sunmalısınız ya da en son bir belgeye başvurduğunuzdan bu yana iki yıldan az süre geçtiyse ve parmak izlerinizi gönderdiyseniz, bunu e-posta ile de gönderebilirsiniz.
Uzun süreli ikamet izni başvurusu, geçerli geçici ikamet izninden en az 2 ay önce verilmesi önerilir.
Ne göndermeniz gerekiyor:
⦁Estonya dilinde tamamlanması ve basılması gereken bir başvuru formu (Başvurunun bana Estonya dilinde doldurulması gerektiğini lütfen unutmayın)
⦁geçerli kimlik belgesi;
⦁Estonya dil yeterlilik belgesi
⦁renkli bir fotoğraf, 4 × 5 mm (gereksinimler burada bulunabilir)
⦁başvurunun sunulmasından önceki altı ay boyunca kalıcı ve yasal gelirinizi gösteren bir belge
⦁renkli bir fotoğraf, 4 × 5 mm boyutlarında
⦁devlet ücretinin ödenmesini belgeleyen bir belge (miktar, başvuranın yaşına göre değişir)
*Çocuklar ve aile üyeleri için ek belgeler gerekebilir.
Uzun süreli ikamet izninin verilmesi veya reddedilmesi, başvurunuzun sunulmasından itibaren 3 ay içerisinde, ancak geçici ikamet izninizin süresi dolmadan 10 gün önce kararlaştırılır.
Uzun süreli ikamet iznini aldıktan sonra, ikamet kartı size 30 gün içinde bizzat çıkarılır.
2016 yılından bu yana Estonya'da kalıcı olarak yerleşmek isteyenler, daimi ikamet izni için gerekli kriterleri yerine getirmekiçin oluşturulan uzun süreli geçici ikamet izni için başvuruda bulunabilirler.
Estonya'da kalıcı oturma izni
Aşağıdaki durumlarda, Estonya'da kalıcı oturma iznine başvurabilirsiniz:
⦁geçici oturma iznine dayalı olarak Estonya'ya yerleştiyseniz ve Estonya'daki kalıcı yerleşiminiz kamusal çıkarlarla uyumluysa
⦁Estonya'da geçici ya da daimi ikamet hakkınız verilmiş; Uzun süreli ikamet izniniz varsa; daha önce bir Estonya vatandaşı olduysanız
⦁5 yıl boyunca Estonya'da kalıcı olarak ikamet ettiyseniz (Lisans, Yüksek Lisans ya da Doktora çalışmasında Estonya'da daha yüksek eğitim aldıysanız hariç);
⦁Estonya'da iyi adapte olmuşsanız
⦁şimdiye kadar yaptığınız faaliyetler oturma iznini size verme amacına ve koşullarına uygunsa
Estonya'nın dış temsilciliğinde ya da Hizmet Bürosu'ndaki yerleşik olarak oturmak için oturma iznine hem bizzat hem de şahsen başvurmak mümkündür.
Estonya'da kalıcı oturma izni için gerekli belgeler:
⦁geçici oturma izni başvurusu
⦁yakın akraba ve aile üyelerinin verileri
⦁Geçerli bir kimlik belgesi
⦁40x50mm ölçülerine sahip renkli bir fotoğraf
⦁yeterli yasal geliri ispatlayan bir belge
⦁sağlık sigortası sözleşmesi
⦁devlet ücretinin ödenmesini onaylayan bir belge
Geçici ikamet izninin verilmesi veya reddedilmesi, başvurunuzu kabulünden itibaren 2 ay içerisinde kararlaştırılmıştır.


Estonya vatandaşlığı için gereken şartlar nelerdir ?

Avrupa Birliği vatandaşı olmayan bir yabancı iseniz, geçici ikamet iznine başvurabilirsiniz:
⦁eşiyle anlaşmak için
⦁Yakın akrabayla yerleşmek için:
⦁küçük bir çocuğun ebeveyni ile birlikte yerleşmesi için
⦁yetişkin bir çocuğun ebeveyni ile birlikte yerleşmesi için
⦁Bir vedinin vesayetiyle birlikteliği için
⦁ebeveyn / dedesi çocuğuyla / torunuyla birlikte yerleştirmek için
⦁Estonya'da kalıcı olarak yerleşmek için
⦁çalışmak için
⦁İstihdam için
⦁iş için
Ceza Muhakemelerine Katılmak
oturma izninin yasal gelirin varlığına uzatılması
Oturma izni için başvuran bir yabancı, bir yıl içinde Estonya'nın daimi nüfusunun % 0,1'ini aşmayacak olan yabancılar için Estonya göç kotasına tabi tutulur. Bir yabancı aşağıdaki hallerde göç kontenjanı altında kalmaz :
⦁Amerika Birleşik Devletleri veya Japonya vatandaşı ise
⦁bir araştırma veya çalışma yapmak için oturma izni başvurusu yapmış ise
Oturma izni için başvururken, başvuranın ikamet kartına girilecek (6 yaşından itibaren) parmak izleri alınacaktır. Oturma izni verirken yabancılara ikamet kartı verilir. Geçici oturma izni 5 yıla kadar çıkarılarak 10 yıla kadar uzatılır. Yabancılar için ikamet izni konusu Yabancılar Kanunu ile düzenlenir.


Estonya vatandaşlığının avantajları ve dezavantajları nelerdir ?

Bilgi ve iletişim alanındaki teknolojik gelişmeler (ICT'ler) vatandaşların demokratik vatandaşlığı uygulama ve deneyimleme yolları için yeni fırsatlar ve zorluklar yaratmıştır. Çağdaş demokrasilerde vatandaşlığın kalitesi ile ilgili endişeler, düşük seçmen katılımı, sivil ve siyasi yaşama halkın katılımının azalması ve siyasi kurumlara yönelik kinizmle kanıtlanan geleneksel demokratik kurumların kriziyle ilgili algıları ile beslenmektedir. Bu bağlamda, BİT yenilenen vatandaşlık ve demokratik kurumlar için umutlar beslemektedir.
BİT'lerin, halkın katılımı ve müzakeresi için yeni araçlar, örn. e-oy pusulaları, e-devlet hizmetleri, çevrimiçi forumlar, odak grupları, kamuoyu yoklamaları, referandumlar ve dilekçe. Görüş ve tercihlerin ifadesi, tartışılması ve müzakeresi için yeni kanallar sağlayarak, bilgi ve iletişim teknolojileri, vatandaşların demokrasinin iyi işleyişi için gerekli görülen vatandaşlık becerilerini ve tutumlarını geliştirmelerini sağlayabilir. E-katılımın potansiyel olarak kapsayıcı karakteri, sadece (ulusal) vatandaşlığın derinleşmesine ilişkin değil, aynı zamanda küresel vatandaşlığı oluşturmak için vatandaşlığın genişletilmesine yönelik umutları da arttırmaktadır. Küresel politika konularında ve eğer gerekliyse elektronik oy kullanabilmeleri için milyarlarca insanın ortak bir küresel elektronik agorada bir araya getirilebileceği düşünülebilir.


Estonya'da yaşam şartları nelerdir ?

Aylık Kira
Şehir merkezinde daire (1 yatak odası) 409.79 €
Daire (1 yatak odası) merkez dışında 289.15 €
Şehir Merkezinde Daire (3 yatak odası) 656.21 €
Daire (3 yatak odası) merkez dışında 459.38 €
Şehir Merkezinde Daire Satın Almak İçin Metrekare Fiyat 2,013.35 €
Metrekare Kiralık Merkez Dışında Daire 1.340.83 €
Maaşlar Ve Finansman
Aylık Ortalama Net Maaş (Vergi Sonrası) 934,89 €
İpotek Faiz Oranı Yüzde (%), Yıllık, Sabit Faiz Oranı 2.34
Nerede Yaşamalı ?
Ülke'ye genel bakış
Estonya, Avrupa'nın en ferah ülkelerinden biridir. Hollanda'nınki ile kabaca eşleşen bir bölge ile sadece 1.3 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor. Estonya'da bir ormana veya bir göle 30 dakikadan daha fazla sürüş mesafesiniz yoktur. Yaşanılan çevre çok temiz, rahat ve güvenlidir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, Estonya, tüm dünyadaki en iyi hava kalitesine sahip. Büyüklüğüne rağmen, bu ülkenin sunduğu galeriler, tiyatrolar, konserler, festivaller, pazarlar, fuarlar ve plajların tadını çıkarmak için hala bir ömür boyu süreniz var.
Estonya'da yaşamak: kolay, ekonomik ve eğlenceli
Estonya'da günlük görevlerin çoğu dijital olarak gerçekleştirilmektedir. Online bankacılıktan e-okul ve dijital reçetelere kadar, kamu hizmetleri etkin ve sorunsuz çalışıyor. Temiz çevre ek bir bonus ile gelir: doğal ve organik gıdalar Estonya'nın önceliğidir. Bu daima ne yediğinizi bildiğiniz anlamına gelir ve iyi hissetmenize yardımcı olur.
Burada kiralamak veya gayrimenkul almak için bir banka işbirliği yapmak zorunda değilsiniz. Hem modern hem de daha tarihi konaklama olanakları uygun fiyatlı kalmıştır. Ayrıca parkın ya da yakınlardaki bir ormanın bulunduğu bir yer bulmak oldukça kolaydır.
Estonyalılar çok çalışıyor ve iyi parti veriyorlar. Örgütsel iş ahlakı dünyanın bu bölgesindeki çok yüksek ancak herkes rahatlamayı biliyor. Kanıt olarak, yeni ve şaşırtıcı eğlence mekanları her mevsimde ülkenin her yerinde ortaya çıkıyor.
Tallinn
Alan 21.4 km², nüfus 118.000. Yoğunluk 5.500 insan / km2
Bina tipleri: çoğunlukla beton bloklar
Kiralama fiyatı ort: ayda 330 €
Alış fiyatı ort : € 65,000
Tipik komşunuz: Üçte ikiden fazlası Ukraynalılar, Belaruslar ve hatta Tatarları içeren Rusça konuşan insanlar. Anadilleri ne olursa olsun, genç nesil hemen hemen her zaman İngilizce veya başka bir yabancı dil biliyor.
Neden Lasnamée?
Tallinn'in en büyük mahallesi muhtemelen en düşük kira değerine sahiptir. Konutların yüzde seksen beşi, 1973 ile 1992 yılları arasında inşa edilen 5-16 katlı, yüksek beton pano bloklarıdır.
Tarihçe kısa:
ilk sakinler yaklaşık 5000 yıl önce yerleştiler. 1920'lerde çoğunlukla çiftlikler ve Tallinn Havaalanı vardı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan Sovyet işgali ile büyük değişiklikler oldu - 1973'te büyük ölçüde Rus işçilerine yönelik toplu konutların başlatılması her şeyi değiştirdi.
Anahtar merkezi: Mustakivi'deki Lasnamäe Centrum alışveriş merkezi ve Tondiraba Buz Arena.
Özel olaylar: Tondiraba buz pateni pistinde yapılan buz pateni yarışmaları.

Bir Sorunuz mu Var !

Vatandaşlık İşlemleri konusunda bize ulaşın